Försäkringsmäklaren Isroth

Isroth Gruppen AB, är en oberoende försäkringsmäklare som upphandlar riskförsäkringar med samtliga enskilda försäkringsgivare i hela världen, beroende på huvudmans uppdrag.

Entreprenadförsäkringar,
med de allmänna bransch bestämmelserna, ABT-06 AB-04 samt ABS-09, där även beställaren är med försäkrad i avtalsförhållandet.

Fullgörandegarantier,
under entreprenad tiden samt även under garantitiden

Skadehandläggning,
Som kund till Isroth Gruppen, tar vi hand om och hjälper till med hela scenariot av skadehandläggning med skadelidandeparten mot försäkringsgivarna, och som kund kommer du att känna sig trygg, och kan avsätta tid på den egna produktionen.

Fordonsförsäkringar,
För alla företagare som alltid behöver bilen rullande i tjänsten.

Sjukvårdsförsäkringar
För alla företagare som behöver snabb och säker vård.

Olycksfallsförsäkringar,
I det fall en oplanerad olyckshändelse sker och snabb vård behövs.