Besiktning förebygger onödiga kostnader och allvarliga skador.